Rekonstrukce kurtu č. 3 na umělý, celoročně využitelný, povrch

Informace

29.05.2024

Dne 22.1.2024 schválilo zastupitelstvo města Rokycany naši žádost o rekonstrukci tenisového kurtu č. 3. Rovněž nám byla schválena spoluúčast města ve výši 450 tis. Kč. Na základě toho jsme Krajský úřad Plzeň, v rámci dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024“, požádali o částku 1,8 mil. Kč.  Krajským úřadem nám byla přidělena dotace pouze ve výši 800 tis. Kč. Abychom tuto dotaci mohli využít a částku nebyli nuceni vrátit zpět Krajskému úřadu Plzeň, požádali jsme město Rokycany o navýšení spoluúčasti na celkovou částku 1 mil Kč.

Zastupitelsto města Rokycany bude naši žádost o navýšení spoluúčasti projednávat dne 24.6.2024. Pokud bude žádost schválena, začne rekonstrukce kurtu hned v létě.

Plánovaným povrechem je PLAYRITE - MATCHPLAY 2, který je držitelem certifikátu ITF kat. 3, tzn. středně rychlý povrch.